Záměr pronájmu části obecního pozemku parc. číslo 10/1