Výroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací