Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku na provoz Pošty Partner v obci Vysoký Újezd (pro rok 2021)