Veřejné zasedání zastupitelstva obce 16.08.2023

Značka: | Zveřejněno od: 09.08.2023 | Zveřejněno do: 17.08.2023 | Typ: Zasedání OZ | Původce: Obecní úřad Mezouň

Obsah vyvěšení

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná ve středu 16.08.2023 od 18.00 hodin v Komunitním centru na Obecním úřadě v Mezouni. PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, vyjádření k PD a souhlas s plánovanou výstavbou vodovodního řádu a kanalizačního řádu na pozemku č. 411/1, 185/6 v k.ú. obce Mezouň
 2. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, stavba plotu na pozemku č. 74/5
 3. Finanční vypořádání (návrh smlouvy) pravidelného ročního ex-post monitoringu projektu “Mezouň – splašková kanalizace“, poskytovaného společností Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
 4. Žádost o finanční vyrovnání složené částky na základě plánovací smlouvy k výstavbě RD na pozemku č. 67/62
 5. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, vyjádření k PD a souhlas s plánovanou výstavbou RD, přípojkou vody, kanalizace, plynu a oplocení na pozemku č. 185/1, 185/6 a 185/8
 6. Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2023
 7. Závěrečné účty DSO Pláně a DSO VYKO za rok 2022
 8. Roční účetní uzávěrka DSO Pláně a DSO VYKO za rok 2022
 9. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, vyjádření k PD a souhlas se stavbou “Mezouň, parc. č. 399/292“
 10. Žádost o přizvání ke stavebním řízení obce a návrh smlouvy o spolupráci se společností Eldata pražská s.r.o.
 11. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, vyjádření k PD na změnu stavby před dokončením – Stavba rekreačního domu a garáže na poz.č. 399/166
 12. Návrh na směnu pozemků nacházejících se v areálu bývalého JZD
 13. Příprava výběrového řízení - Výběr poskytovatele služeb provozování kanalizace v majetku obce Mezouň v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí
 14. Oprávnění k podpisování v peněžních ústavech
 15. Poskytování věcných darů
 16. Nákup mobiliáře pro veřejná prostranství
 17. ostatní

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obecní úřad Mezouň

Zveřejněno od: 09.08.2023

Zveřejněno do: 17.08.2023