Veřejná vyhláška OOP – úprava provozu na pozemní komunikaci – umístění jeřábu v ulici na poz. parc. č. 105/3 dne 16.11.2023