Stanovení přechodné úpravy provozu na PK formou OOP, Mezouň, sil. III/10126 – oprava vod. řadu