Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – uzavírka z Loděnic do Bubovic (II. ročník závodů automobilů do vrchu)