Oznámení MŽP o zrušení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí záměru „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“

Značka: | Zveřejněno od: 07.12.2023 | Zveřejněno do: 21.12.2023 | Typ: Stavby | Původce: Ministerstvo životního prostředí

Obsah vyvěšení

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona, Vám oznamuje, že z technických důvodů ruší veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona záměru „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“, které se mělo konat v Kulturním zařízení obce Loděnice, Plzeňská 94, 267 12 Loděnice u Berouna dne 11. prosince 2023 od 15:00 hod dle oznámení Ministerstva životního prostředí o konání veřejného projednání č. j. MZP/2023/710/4068 ze dne 1. prosince 2023. Veřejné projednání se uskuteční v náhradním termínu v příštím roce. Informace o veřejném projednání (nový termín konání a místo konání) bude v souladu s § 17 odst. 1 zákona zveřejněna na internetu a zaslána dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Ministerstvo životního prostředí

Zveřejněno od: 07.12.2023

Zveřejněno do: 21.12.2023