Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství (k OOP č. j. 41508/2019-MZE-16212)