OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024 Krajského úřadu Středočeského kraje – VLK OBECNÝ

Značka: | Zveřejněno od: 19.04.2024 | Zveřejněno do: 19.05.2024 | Typ: | Původce: Středočeský kraj

Obsah vyvěšení

Krajský úřad Středočeského kraje, jako příslušný orgán ochrany přírody, povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Středočeský kraj

Zveřejněno od: 19.04.2024

Zveřejněno do: 19.05.2024