Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun: rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Značka: | Zveřejněno od: 09.10.2023 | Zveřejněno do: 09.11.2023 | Typ: Stavby | Původce: Ministerstvo životního prostředí

Obsah vyvěšení

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona, Vám v souladu s § 8 odst. 2 zákona zasílá informaci o dokumentaci vlivů záměru „Novostavba trati Praha - Smíchov - Beroun“ na životní prostředí (dále také jen „dokumentace“), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 odst. 1 zákona. Do dokumentace lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP513, resp. přímo na následujícím odkazu (Novostavba trati Praha - Smíchov - Beroun). Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úředních deskách dotčených krajů.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Ministerstvo životního prostředí

Zveřejněno od: 09.10.2023

Zveřejněno do: 09.11.2023