Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí (únor 2023)