Mezouň – Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Značka: | Zveřejněno od: 20.08.2019 | Zveřejněno do: 23.08.2020 | Typ: Katastr nemovitostí | Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Obsah vyvěšení

Aktualizovaný seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálního území Mezouň. Data k 1. 8. 2019 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zveřejněno od: 20.08.2019

Zveřejněno do: 23.08.2020