Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné