Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 29.5.2023

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v pondělí 29.5.2023 od 18.00 hodin v Komunitním centru na Obecním úřadě v Mezouni.

Program jednání:

 1. Žádost KSK Mezouň o poskytnutí dotace na celoroční činnost r. 2023
 2. Žádost T.O. SAMOTA o poskytnutí dotace na táborovou činnost r. 2023
 3. EKO-KOM a.s. – Smlouva o spolupráci
 4. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci, společnost Montprojekt, a.s.
 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na poz. č.parc. 406, 399/196 v k.ú. Mezouň a dohoda o právu provést stavbu „BE-Mezouň, č.p. 180, kNN SDO22“ – Montprojekt, a.s.
 6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na poz. č.parc. 411/1 v k.ú. Mezouň a dohoda o umístění stavby BE-Mezouň, č.parc. 185/1, kNN,IV-12-6033209 KS Montáže, s.r.o.
 7. Plynovodní přípojka – návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku č. parc 400/1 v k.ú. Mezouň
 8. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2023
 9. Inventarizace za rok 2022
 10. Plán práce finančního výboru na rok 2023
 11. Plán práce kontrolního výboru na rok 2023
 12. Munipolis mobilní rozhlas – smlouva
 13. Finanční dar na pořízení defibrilátoru pro JSDH Vysoký Újezd
 14. Pojištění obce
 15. Zrušení dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí pro plynofikaci VYKO“,
 16. Žádost o poskytnutí fin. příspěvku na dopravu dětí MŠ na školní výlet
 17. Návrh na směnu pozemků nacházejících se v areálu bývalého JZD dle geometrických plánů číslo 636-160/2021 a 650-97/2022
 18. Platforma pro ochranu obcí při realizaci záměru „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“
 19. Ostatní (status registrovaných občanů do Munipolis, vyjádření ke změně stavby před dokončením – Komunikace “Na lvech“ č.parc 103/1 v k.ú. Mezouň, nákup vybavení pro úpravu veřejné zeleně)