E-ARCHIV obce Mezouň

Od 28. října 2011 budeme na webových stránkách obce zveřejňovat postupně digitalizovanou obecní kroniku a všechny její přílohy. Vždy na počátku měsíce bude zveřejněn jeden či více svazků. Celkem jich máme k dispozici 36.

Více informací: dan.kokrda@mezoun.cz nebo starosta@mezoun.cz.

Vstup do E-ARCHIVU: http://www.mezoun.cz/earchiv/.