E-ARCHIV OBCE MEZOUŇ

Obecní kroniky

 

Přehled kronik uložených v E-ARCHIVU

ČísloNáhledNázevDatacePřidáno
1Kronika obce Mezouně, díl I.Kronika obce Mezouně, díl I.1922-196728.10.2011
2Příloha kroniky č. 1 - Historie obce Mezouně od nejstarších dob po současnostPříloha kroniky č. 1 - Historie obce Mezouně od nejstarších dob po současnost196601.11.2011
3Příloha kroniky č. 2 - Mezouň ve fotografiiPříloha kroniky č. 2 - Mezouň ve fotografii196501.12.2011
4Příloha kroniky č. 3 - Pomístná jména obce MezouněPříloha kroniky č. 3 - Pomístná jména obce Mezouně196302.01.2012
5Příloha kroniky č. 4 - Různé fotografiePříloha kroniky č. 4 - Různé fotografie1938 - 197401.02.2012
6Příloha kroniky č. 5 - Jednotné zemědělské družstvo MezouňPříloha kroniky č. 5 - Jednotné zemědělské družstvo Mezouň1952 - 197501.03.2012
7Příloha kroniky č. 6 - DožínkyPříloha kroniky č. 6 - Dožínky1912 - 195930.03.2012
8Příloha kroniky č. 7 - Slavnost 50-letého trvání hasičského sboru v Mezouni (1899-1949)Příloha kroniky č. 7 - Slavnost 50-letého trvání hasičského sboru v Mezouni (1899-1949)1899-194902.05.2012
9Příloha kroniky č. 7a - 70 let sboru dobrovolných hasičů (od r. 1956 místní jednoty PO v Mezouni)Příloha kroniky č. 7a - 70 let sboru dobrovolných hasičů (od r. 1956 místní jednoty PO v Mezouni)1899-196902.05.2012
10Příloha kroniky č. 7b - 75 let požárního sboru v Mezouni (1899 - 1974)Příloha kroniky č. 7b - 75 let požárního sboru v Mezouni (1899 - 1974)1899-197402.05.2012
11Příloha kroniky č. 8 - Návštěva sovětské delegace v JZD Přátelství (1961)Příloha kroniky č. 8 - Návštěva sovětské delegace v JZD Přátelství (1961)196101.06.2012
12Příloha kroniky č. 9 - Obecní zastupitelstva a Místní národní výbory v MezouniPříloha kroniky č. 9 - Obecní zastupitelstva a Místní národní výbory v Mezouni1620-197601.06.2012
13Příloha kroniky č. 10 - Osobní vzpomínkyPříloha kroniky č. 10 - Osobní vzpomínky1865-197802.07.2012
14Příloha kroniky č. 11 - Nučické doly, jejich vznik a zánikPříloha kroniky č. 11 - Nučické doly, jejich vznik a zánik1845 - 196427.07.2012
15Příloha kroniky č. 12 - Mapová dokumentacePříloha kroniky č. 12 - Mapová dokumentace1740-195206.09.2012
16Příloha kroniky č. 13 - Čsl. ovocnářský a zahrádkářský svaz, MO MezouňPříloha kroniky č. 13 - Čsl. ovocnářský a zahrádkářský svaz, MO Mezouň1966 - 197402.10.2012
17Příloha kroniky č. 14 - Osídlení MezouněPříloha kroniky č. 14 - Osídlení Mezouně196831.10.2012
18Příloha kroniky č. 15 - Zasazení stromu republiky v Mezouni v r. 1968Příloha kroniky č. 15 - Zasazení stromu republiky v Mezouni v r. 19681968-197031.10.2012
19Pamětní zápis jubilejního roku 1968 (příloha kroniky č. 16)Pamětní zápis jubilejního roku 1968 (příloha kroniky č. 16)1918-196830.11.2012
20Mezouňské hlinky a hrnčírny 1850-1969 (příloha kroniky č. 17)Mezouňské hlinky a hrnčírny 1850-1969 (příloha kroniky č. 17)1850 - 196903.01.2013
21Mateřská škola v Mezouni (příloha kroniky č. 18)Mateřská škola v Mezouni (příloha kroniky č. 18)1962-197601.02.2013
22Junácký oddíl v MezouniJunácký oddíl v Mezouni1968-197001.03.2013
23Historie farního kostela sv. Jakuba v TachlovicíchHistorie farního kostela sv. Jakuba v Tachlovicích1352-197229.03.2013
24Československý svaz socialistické mládeže (Pionýr)Československý svaz socialistické mládeže (Pionýr)1968-197602.05.2013
25Sbor pro občanské záležitosti při MNV MezouňSbor pro občanské záležitosti při MNV Mezouň1974-197802.07.2013

Obecní úřad Mezouň, 2011–2013, web: www.mezoun.cz.

Aplikaci E-archiv vytvořil D.K.