Odpady

Zvýšení cen za vývoz popelnic v roce 2021

Od 1. ledna 2021 společnost AVE výrazně zvýšila ceny za svoz a likvidaci směsných i tříděných odpadů. Důvodem je zejména nový zákon o odpadech, který nabyl účinnosti 1. ledna 2021, a z něj vyplývající nové povinnosti a zvýšené poplatky za skládkovné.

Nové ceny za vývoz popelnice v Mezouni pro rok 2021:

  • Malá popelnice (120 litrů) = 90 Kč
  • Velká popelnice (240 litrů) = 180 Kč