Nezařazené

Zastupitelstvo obce 2010-2014

Složení obecního zastupitelstva (volební období 2010-2014):

Hana Braunová - starostka obce

Braunová Hana – technik

starostka

Miroslav Hrubý

Hrubý Miroslav Ing. – důchodce

2. místostarosta

František Chaloupka Chaloupka František Doc. MUDr. CSc. – lékař
Hana Kailová Kailová Hana – dětská sestra
Martin Kokrda

Kokrda Martin – živnostník

1. místostarosta

Ivan Ouřadník

Ouřadník Ivan – podnikatel

předseda finančního výboru

Jan Škeřík

Škeřík Jan Mgr. – advokát

předseda kontrolního výboru