Nezařazené

Zasedání obecního zastupitelstva dne 25.3.2010

6.4.2010 – Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň dne 25. března 2010 bylo projednáno následující:

 • Změna územního plánu č. 2 obce Mezouň – zadání změny
 • Rozpočet obce na rok 2010 a rozpočtový výhled na roky 2010-11
 • Rozpočet regionu Český kras – Pláně, rozpočet sdružení VYKO
 • Smlouva s VaK Beroun o provozování vodovodu
 • Dodatky ke smlouvám (převod pozemků)
 • Návrh Smlouvy o věcném břemeni (pí Mrázková), návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s obcí Vysoký Újezd
 • Návrh Smlouvy o převodu pozemků od PF ČR, návrh Smlouvy o smlouvě budoucí směnné (rodina Novotných)
 • Plán práce kontrolního výboru a finančního výboru na rok 2010
 • Určení počtu členů obec. zastupitelstva pro příští volební období
 • Žádost občanů Mezouně o pronájem rybníka
 • Zastavovací studie v lokalitě Kopanina
 • Změna projektu zděné autobusové zastávky

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva dne 25. března 2010 (včetně usnesení) je dostupný v rubrice „Zápisy ze zasedání„.