Nezařazené

Zápis ze zasedání OZ dne 19.7.2012

22.8.2012 –  V rubrice Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ je dostupný zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.7.2012. 

Projednáno bylo mj. následující: výběr dodavatele a smlouva o dílo na stavbu dětského hřiště, výběrové řízení na dodavatele kanalizace a ČOV, znak obce, nákup traktůrku na sekání trávy.