Nezařazené

Zápis ze zasedání OZ dne 12.6.2012

OÚ Mezouň21.6.2012 –  V rubrice Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ je dostupný zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.6.2012. 

Projednáno bylo mj. následující: Závěrečný účet obce za rok 2011, rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2012, plánovací smlouva na výstavbu inženýr. sítí na poz.č.parc. 135/111, 135/192, 135/195, 135/197, smlouva o bezplatném pronájmu klubovny ve Spolkovém domě, výběrové řízení na vybavení dětské hřiště, nová ředitelka MŠ, zřízení CzechPOINTu.