Nezařazené

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce dne 6.10.2014

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 6. října 2014.

Projednáno bylo následující: rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2014; smlouva s firmou VaK Beroun, a.s.; odkoupení poz.č.parc. 102 od ČEZu; schválení změny PRVKUK dle návrhu kraje -změna řešení kanalizace v krajském plánu; cenová nabídka Štastný asfalt – odvodnění Špejchar, Na Kopanině, u Votápků; prodloužení staveb. povolení kanalizace; propojení vodovodů – Rastas,s.r.o. , darovací smlouva na infrastrukturu Pod Hájem; dotace Junákům; dotace KSK II.část; bývalá hasič. zbrojnice č.p. 16 – pronájem; oprava komunikace na Loděnice; přeložení vedení rozhlasu; stavba na poz.č.51/1 – místní šetření , zábor veř. prostranství; čištění strouhy ke Krahulovu, sekání podél komunikací; žádosti občanů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *