Nezařazené

Zápis ze 4. zasedání OZ dne 17.6.2013

Obecní úřad Mezouň16.7.2013 – V rubrice Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ je dostupný zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 17. června 2013. Projednáno bylo mj. následující: závěrečný účet obce za rok 2012, rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2013, závěrečný účet DSO VYKO za rok 2012, výběr dodavatele na rekonstrukci elektroinstalace v MŠ Mezouň, obnovení zadání výběrového řízení na dodavatele kanalizace a ČOV, opravy kanalizačních vpustí, dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu a nákupy do mateřské školy.