Nezařazené

Zápis ze 3. zasedání OZ dne 7.5.2012

Obecní úřad mezouň28.5.2012 – V rubrice Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ je dostupný zápis ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7.5.2012. Projednáno bylo mj. následující: smlouva o věcném břemeni s ČEZ na uložení elektřiny do země ve Špejchaře, bezplatný pronájem klubovny ve Spolkovém domě pro výuku zpěvu, směna pozemků obce, prodej plynovodu VYKO, umístění sběrného boxu na elektroodpad na obecním úřadě, přesun kontejneru U Křížku, konečná podoba znaku obce, výstavba Na Kopanině.