Nezařazené

Zápis ze 3. zasedání OZ dne 29.4.2013

Obecní úřad Mezouň23.5.2013 – V rubrice Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ je dostupný zápis ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 29. dubna 2013. Projednáno bylo mj. následující: Roční závěrka obce za rok 2012; roční závěrka MŠ Mezouň za rok 2012; plán odpisů na rok 2013; informace o provedené inventarizaci za rok 2012; výběr dodavatele – rekonstrukce elektroinstalace v MŠ; informace z regionu Pláně a VYKO; dotace pro KSK Mezouň; oplocení hřiště a prořezání topolů u hřiště; oprava staré hasičské zbrojnice; oprava komunikace Na Letníku; znak obce; osvětlení rybníka a cesty na Letník.