Nezařazené

Zápis z veřejného zasedání OZ dne 25.5.2010

8.6.2010 – Na zasedání obecního zastupitelstva dne 25. května 2010 bylo projednáno mj. následující: smlouva o provozování vodovodu, závěrečný účet obce za rok 2009, rozpočtové opatření č. 1 v rozpočtu na rok 2010, dar pro mateřskou školu, směna pozemků, zadání výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizace a  ČOV a další. Zápis ze zasedání naleznete v rubrice Zápisy ze zasedání OZ.