Nezařazené

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce dne 27.11.2014

Obecní úřad Mezouň

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 27. listopadu 2014.

Projednáno bylo následující: rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2014; pronájem části bývalé hasičské zbrojnice čp. 16; zimní údržba komunikací – cenové nabídky; členství ve Svazu měst a obcí; strategie rozvoje obce na roky 2015-2020; záměr rekonstrukce obecního úřadu; umístění kontejnerů na tříděný odpad; výběr nové rozhlasové ústředny; nabídka na software právních předpisů od firmy Atlas Software; darovací smlouva na opravu infrastruktury obce od p. Bauera; stanovení ceny pozemku 184/17.