Nezařazené

Zápis z 8. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva obce dne 3.11.2014

Obecní úřad Mezouň

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis z 8. veřejného (ustavující) zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 3. listopadu 2014.

Projednáno bylo následující: uvolněná funkce starosty dle zákona o obcích; volba starosty a místostarosty; zřízení finančního a kontrolního výboru; zřízení stavební komise; zřízení sociální a školské komise; nákup pozemků za účelem vybudování chodníků; oprava komunikace na Loděnice; doplnění kontejnerů na zimní posyp; řešení vytékání vody u pozemku č.parc. 51/1 (p. Švára); pronájem části přízemí ve Spolkovém domě.