Nezařazené

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce dne 26.8.2014

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 26. srpna 2014.

Projednáno bylo mj. následující: prodej pozemku č.parc. 401/2; mateřská škola – souhlas s použitím fin. prostředků; zřízení věcného břemene na pozemku č.parc. 406, 271/35 a 410; zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku č.parc. 400/1; odkoupení pozemku č.parc. 102; cenové nabídky řešení horské vpusti na komunikaci č. 405 (ke kontejneru u Háje); kontrola rozpočtu obce a rozpočtové opatření č. 3; odvod dešťových vod před domem čp. 110 (Špejchar).