Nezařazené

Zápis z 6. zasedání OZ dne 7.10.2013

Obecní úřad Mezouň6.11.2013 – V rubrice Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ je dostupný zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 7. října 2013.

Projednáno bylo mj. následující: rozpočtové opatření č. 2; věcné břemeno na vedení elektřiny u staré hasičárny; cenové nabídky na opravu komunikací a kanalizace; cenové nabídky na rekonstrukci veřejného osvětlení; smlouva o dílo na zpracování dokumentace pro stavbu kanalizace a ČOV; rozšíření stanovišť kontejnerů na tříděný odpad.