Nezařazené

Zápis z 6. zasedání OZ dne 29.10.2012

Obecní úřad Mezouň21.11.2012 –  V rubrice Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ je dostupný zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 29. října 2012. Projednáno bylo mj. následující: Rozpočtové opatření č. 2, elektronická spisová služba, finanční příspěvek pro Junák a KSK Mezouň, finanční vypořádání s MAS Karlštejnsko, pronájem obecních pozemků k zemědělským účelům, pojistná smlouva obce, inventarizační komise, stavební úpravy staré hasičské zbrojnice, úprava cesty ke Kailům.