Nezařazené

Zápis z 5. zasedání OZ dne 25.10.2011

Obecní úřad mezouň28.11.2011 – V rubrice Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ je dostupný zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce. Projednáno bylo mj. následující: dodatek k nájemní smlouvě na pronájem části bývalé hasičské zbrojnice; směna pozemků; řešení zastavitelného území Na Vyhlídce; dodatek ke smlouvě se spol. Stavební poradna, s.r.o. na organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizace a ČOV; dosluhující kořenová čistírna odpadních vod; oprava přední části Spolkového domu; žádosti o dotace; příspěvky na opravu mateřské školy.