Nezařazené

Zápis z 5. zasedání OZ dne 22.7.2013

Obecní úřad Mezouň5.8.2013 – V rubrice Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ je dostupný zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pondělí 22. července 2013.

Projednáno bylo mj. následující: smlouvy o zřízení věcných břemen na vedení plynu a elektřiny; řešení dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu; závěrečný účet sdružení Český kras-Pláně za rok 2012; poptávkové řízení na vytvoření projektové dokumentace na výstavbu kanalizace a ČOV vč. přípojek; výstavba nového oplocení hřiště – výběr firmy.