Nezařazené

Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva dne 14.4.2014

obecní úřad Mezouň6.5.2014 – Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 14. dubna 2014.

Projednáno bylo mj. následující: plán odpisů na rok 2014, zpráva o inventarizaci za rok 2013, kanalizace – smlouva na zpracování projektové dokumentace, mateřská škola – kontrola ČŠI, začlenění do MAS Jihozápad, pronájem pozemků, podílové listy Sporoinvestu, Rastas – připojení na vododov, rozpočet sdružení VYKO a Český kras – Pláně, vyúčtování prací fy Risl, smlouva s firmou Ekokom, smlouva s firmou ČEZ Distribuce, umístění sběrného kontejneru na textil.