Nezařazené

Zápis z 11. zasedání OZ dne 15.12.2010

5.1.2011 – V rubrice Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ je dostupný zápis z posledního zasedání zastupitelstva. Projednáno bylo mj. následující: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Spolkový dům Mezouň“; rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu roku 2010; rozpočtové provizorium na rok 2011; změna složení finančního výboru; složení komisí; žádosti o dotace; nové obecně závazné vyhlášky.