Nezařazené

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce dne 22.12.2014

Obecní úřad Mezouň

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 22. prosince 2014.

Projednáno bylo následující: rozpočtové provizorium na rok 2015; rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu MŠ na rok 2014; smlouva s VaK Beroun na provozování vodovodu a kanalizace; plán inventarizace k 31.12.2014 a složení inventarizační komise; pověření starostky k provádění rozpočtových opatření; zimní údržba; kořenová čistírna odpadních vod – prodloužení povolení; jednání se ZD Mořina ohledně hnojiště u Březné; zdražení služeb TS Beroun a.s.; příspěvek na pečovatelskou službu Senior-care, o.p.s.; bioodpady; výtěžek z dobrovolných příspěvků z akce rozsvěcení vánočního stromečku.