Nezařazené

Zápis z 1. zasedání OZ dne 11.2.2013

Obecní úřad Mezouň25.2.2013 – V rubrice Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ je dostupný zápis z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 11.2.2013.

Projednáno bylo mj. následující: Smlouva o věcném břemeni s Telefonica O2, Plán rozvoje obce Mezouň na rok 2013-2014, podání žádosti o dotaci na oplocení hřiště z fondu MMR, rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu ve „Špejchaře“, rekonstrukce staré hasičské zbrojnice.