Nezařazené

Zápis č. 9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce dne 28.11.2016

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 9/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 28. listopadu 2016.

Na programu bylo následující: vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu; smlouva o zřízení věcného břemene na poz.č.parc. 406 pro vedení KNN; smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na poz.č.parc. 351/1 a 352/3 pro vedení kNN; rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2016; úvěr na stavbu splaškové kanalizace; plán inventarizace za rok 2016; členství a příspěvek MAS Jihozápad; diskuse o vyhlášce o zhodnocení pozemků v souvislosti s připojením na splaškovou kanalizaci; úprava projektové dolumentace na stavbu chodníků.