Obecní úřad

Zápis č. 9/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 26.11.2018

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 9/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 26. listopadu 2018.

Na programu bylo následující: Příprava kolaudace splaškové kanalizace; zimní údržba komunikací a chodníků; dosyp – vybrané úseky nehotových chodníků; územní plán – pověření k zastupování; zajištění dodavatele právních služeb a IT technologií; doplnění výborů a komisí zastupitelstva obce; pověření starosty k provádění rozpočtových opatření; příprava rozpočtu na rok 2019 a rozpočtový výhled 2020-2021; rozpočtové opatření č. 6/2018; plán inventarizace za rok 2018; doplnění herních prvků na zahradu mateřské školy; žádost Linky bezpečí a Babybox – STATIM o finanční podporu.