Nezařazené

Zápis č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.9.2015

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 8/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 29. září 2015.

Projednáno bylo následující: záměr výstavby v lokalitě č. 4d územního plánu (Za Humny); výstavba RD na poz. č.parc. 353/5; smlouva o dílo na výstavbu kanalizace v k.ú. obce Vysoký Újezd; smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (výtlaky kanalizace) s obcí Vysoký Újezd; rozpočtové opatření č. 5 a 6 rozpočtu obce na rok 2015; oplocení zahrady MŠ, stavební úpravy v MŠ a výstavba nového oplocení hřiště; podání žádosti o dotaci na akci „Mezouň – splašková kanalizace, výtlaky splašků a ČS“; MAS Jihozápad – příspěvek od roku 2015; vyhláška č. 1/2015 o odpadech; parkování autobusu spol. Arriva; vedení telekomunikačního kabelu U Křížku; výstava Mezouňská keramika – Beroun; Myslivecký spolek Hubertus Mezouň – doručovací adresa; umístění kontejnerů na tříděný odpad v Zadních domkách.