Nezařazené

Zápis č. 7/2017 ze zasedání zastupitelstva obce dne 31.10.2017

Obecní úřad Mezouň deska

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 7/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 31. října 2017.

Na programu bylo následující: volba místostarosty obce; oprávnění k podepisování v peněžních ústavech; rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2017; veřejnoprávní smlouva s obcí Loděnice (ZŠ Loděnice); užívání obecního pozemku č.parc. 323; kanalizační přípojky k poz.parc.č. 51/1 a 105/7; žádost obce Nučice o napojení rodinných domů v ulici Pod Letníkem na splaškovou kanalizaci; příspěvek na babybox v Berouně; možnosti dotací – územní plán, oprava místních komunikací; žádost ředitelky MŠ o navýšení výdajů na mateřskou školu (plot, herní prvky, zabezpečení); rozšíření sběrných míst na tříděný odpad; pořízení kontejneru na kovy; pošta Vysoký Újezd – zahájení provozu a náklady.