Nezařazené

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.8.2016

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 7/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 29. srpna 2016.

Na programu bylo následující: plynovodní přípojka k poz.č.parc. 51/1; rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2016; koupě poz.č.parc. 400/13 a 400/14 na chodník; výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro výstavbu chodníků v obci; žádost o odprodej části poz.č.parc. 400/1 v sousedství poz.č.parc.51/1; Ropid – udělení plné moci k zahájení jednání o podání notifikace k provozování dopravní obslužnosti v Ústředním věstníku EU; žádost o povolení výstavby zahradního domku na poz.č.parc. 67/61 Na Kopanině vč. kanalizační a vodovodní přípojky; žádost o povolení vodovodní a kanalizační přípojky na poz. parc.č. 61/1; žádost o vyjádření k PD na stavbu rekreačního domu a garáže na poz.č. parc. 399/166; pobočka pošty na Vysokém Újezdě; obecně prospěšné práce z Probační a mediační služby.