Obecní úřad

Zápis č. 7/2022 ze zasedání zastupitelstva 29.11.2022

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 7/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 29. listopadu 2022.

Na programu bylo následující:

 1. Dlouhodobé uvolnění pro funkci starosty (§ 71 zák. o obcích)
 2. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
 3. Plán inventarizace za rok 2022, složení inventarizační komise
 4. Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2022
 5. Veřejnoprávní smlouva Pošta-partner
 6. Veřejnoprávní smlouva – JSDH Vysoký Újezd
 7. Zajištění otevření obecní prodejny
 8. Vytvoření sběrného dvoru nebo místa v obci
 9. Zřízení přechodů pro chodce v obci
 10. Projekt revitalizace rybníka a návsi
 11. Optimalizace autobusového spojení
 12. Nový ceník likvidace odpadů na rok 2023 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 13. Zajištění kapacity pro mezouňské děti v MŠ a ZŠ
 14. Úprava Dohod o provedení práce pro obec Mezouň
 15. Optimalizace finančních prostředků na bankovních účtech
 16. Úprava nájemních (pachtovních) smluv na obecní pozemky
 17. Aktualizace stávajících a uzavření nových pojistných smluv na obecní majetek
 18. Modernizace rozhlasu (mobilní rozhlas)
 19. Ostatní (dlouhodobé ubytování ukrajinské rodiny ve Spolkovém domě; otevření kasičky s dobrovolnými příspěvky z letního promítání „kina na kolečkách“; otevření kasičky s dobrovolným příspěvky při akci „rozsvěcení vánočního stromečku“)