Nezařazené

Zápis č. 7/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 13.8.2019

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 7/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 13. srpna 2019.

Na programu bylo následující:

  1.  Žádost o odkoupení části poz.č.parc. 400/1
  2. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2019
  3. Žádost o vyjádření k PD na stavbu RD na poz.č.parc. 103/26 a 103/27
  4. Žádost o vyjádření k PD změna stavby před dokončením – komunikace na poz.č.parc. 103/8
  5. Žádost SDH Vysoký Újezd o příspěvek na výstroj
  6. Řešení veřejného prostranství u domu č.p. 199
  7. Podání žádosti o dotaci na stavbu chodníků – II. etapa
  8. Ostatní (odvodnění komunikace III/10125 před RD č.p. 92 a cestou k RD č.p. 103; žádost o vyjádření k rekonstrukci vedení kNN; oplocení části Mateřské školy, řešení přístupu na hřiště; žádost firmy EVENIO, s.r.o o souhlas s napojením pozemku č.parc. 105/1 na inženýrské sítě; navýšení limitu plateb pro internetové bankovnictví; čištění sdružené kanalizace ústící do kořenové čistírny odpadních vod; AVE, s.r.o. – svoz směsného odpadu)