Nezařazené

Zápis č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 1.10.2018

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 7/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 1. října 2018.

Na programu bylo následující: Veřejnoprávní smlouva s obcí Vysoký Újezd – příspěvek na provozování pošty Partner; Dohoda o úpravě práv vlastníků vodovodů – Rastas, s.r.o.; Kupní smlouvy – AT stanice, přivaděč, propoj vodovodů, vodovodní řady a pozemky od firmy Rastas, s.r.o.; Výběrové řízení – stavba chodníků II. etapa; Prodej části poz. č.parc. 400/1 p.Odvárko; Výběr dodavatele (pověřence) GDPR; Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2018; Dílčí audit hospodaření obce za r. 2018; Zadání výběrového řízení na poskytování servisních služeb k provozování splaškové kanalizace; Faktura za asfaltování veřejných prostranství; Ostatní (žádost Ing. Prokůpka o umístění parkovacího stání, zajištění zřízení dvou míst na tříděný odpad; informace kanalizace – posun termínu kolaudace; nájezd u č.p. 117 podnět od p. Fatky (návrh výměny asfaltu za zámkovou dlažbu); přístavba RD č.p. 13; naplnění plánovací smlouvy – prof. Pokorný; výměna vrat a vrátek ve školce; zimní údržba komunikací, chodníků a veřejných prostranství).

Jeden myslel na “Zápis č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 1.10.2018

  • Dobrý den,
    chci upozornit pouze na malý detail: komunikace u čp. 117 má pouze jednoho vlastníka a to je majitel čp. 39 /bod týkající se p. Fatky/
    Děkuji a přeji příjemný den

Komentáře nejsou povoleny.