Nezařazené

Zápis č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce dne 22.6.2015

Obecní úřad Mezouň

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 5/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 22. června 2015.

Projednáno bylo následující: řešení území a příjezdové komunikace do lokality „Za Humny“; přístupová komunikace k pozemku č.parc. 353/5; závěrečný účet obce za rok 2014; zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014; roční účetní závěrka obce a MŠ za rok 2014; pronájem části pozemku č.parc. 400/1; žádost T.O. Samota a Junáka o dotaci na tábor; závěrečný účet a roční účetní závěrka DSO VYKO za rok 2014; rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2015; kontrola finančního výboru v MŠ; určení opatrovníka ve věci zrušení trvalého pobytu; jednání o koupi pozemků 400/12, 400/13 a 400/14 na výstavbu chodníku; faktura AVE za čištění strouhy na Krahulov; čištění strouhy podél cesty na Loděnice; žádost o napojení pozemku č.parc. 38/1 na dešťovou kanalizaci; souhlasné prohlášení o shodě hranic pozemků.