Obecní úřad

Zápis č. 5/2022 ze zasedání zastupitelstva 31.8.2022

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 5/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 31. srpna 2022.

Na programu bylo následující:

  1. Příprava slavnostního otevření a provoz Komunitního centra Mezouň
  2. Žádost o vyjádření k novostavbě administrativní budovy č.parc. 103/25
  3. Žádost o vyjádření k novostavbě RD č.parc. 67/61
  4. Změna míst pro přecházení na přechody pro chodce včetně inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení
  5. Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2022
  6. Závěrečný účet a roční účetní závěrka DSO VYKO za rok 2021
  7. Závěrečný účet a roční účetní závěrka DSO Český kras – Pláně za rok 2021
  8. Ostatní (geometrické plány pro dělení pozemků ve vlastnictví obce; smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 26789/IV-12-6031194/BE-Mezouň-č.parc. 185/4-kNN)