Nezařazené

Zápis č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce 25.6.2018

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 5/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 25. června 2018.

Na programu bylo následující: Závěrečný účet obce za rok 2017; Roční účetní závěrka obce za rok 2017; Roční účetní závěrka MŠ Mezouň za rok 2017, převod úspory do rezervního fondu; Inventarizace obce za rok 2017, odpisy na rok 2018; Rozpočtové opatření rozpočtu obce na r. 2018; Závěrečný účet DSO VYKO a Český kras-Pláně za r. 2017, roční účetní závěrka r. 2017; Veřejnoprávní smlouva s obcí Vysoký Újezd na provoz pošty Partner; Výběrové řízení na zajištění dodavatele oplocení MŠ včetně vrat; Výběrové řízení na opravu komunikací III. třídy v obci; Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Zepris, s.r.o. na stavbu kanalizace; Zajištění zřízení dvou míst na tříděný odpad; Plán práce finančního výboru na rok 2018 + informace o činnosti za r. 2017; Stanovení počtu členů OZ pro další volební období; Prodej části poz. č.parc. 400/1; Smlouvy budoucí o věcném břemeni  pro ČEZ, anodové uzemnění; PD chodníky – požadavky na změnu; Obnova vedení NN a oprava trafostanice U křížku, řešení veřejného osvětlení; Dělení části poz.č. 330/1 a umístění komunikace; Informace z kontrolního dne – kanalizace; Informace „Propojení kanalizace a vodovodu“ – Rastas, s.r.o.