Nezařazené

Zápis č. 4/2017 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.6.2017

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 4/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 19. června 2017.

Na programu bylo následující: závěrečný účet a roční účetní závěrka obce za rok 2016; roční účetní závěrka MŠ Mezouň; rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2017; záměr pronájmu pozemků č.parc. 135/106, 135/160, 196/2,3,4,5; závěrečný účet a účetní závěrka DSO VYKO a Český kras – Pláně; darovací smlouva p. Zavadil; kanalizační přípojka k bytovce ZD čp. 20 a k pozm. č.parc. 67/16; koupě kontejneru; oprava cesty Pod Hájem; žádost o zrušení žádosti o kanalizační přípojku p. Brom; žádost o převod vodovodní přípojky pí Mezuliánová; koupě pozemků, komunikace a veřejného osvětlení v lokalitě Pod Hájem od spol. RASTAS, spol. s r.o.; navýšení rozpočtu MŠ; odvodnění před domem čp. 42; napojení parcel v lokalitě Na Lvech na splaškovou kanalizaci + stavební povolení na stavbu komunikace; snížení rychlosti na Letníku; návrh úpravy projektu na chodníky.